Diensten

 

BOUWTEKENINGEN

DHBouw werkt uw bouwplannen uit in concrete bouwtekeningen; van schetsontwerp tot uitvoeringstekeningen. Wij kunnen voor u zowel de bouwkundige tekeningen maken t.b.v. de omgevingsaanvraag als de werktekeningen voor de uitvoering. Ook wanneer u nog geen concrete ideeën heeft kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden tot uitbreiden, wijzigen van de indeling en dergelijke bekijken.

PROJECTVOORBEREIDING

Geen project wordt een succes zonder de juiste projectvoorbereiding. Het verkleint de kans op onduidelijkheden en misverstanden in de uitvoeringsfase. Tijdens het aanvragen van offertes weten partijen exact wat ze moeten aanbieden. Dit voorkomt discussies en onduidelijkheden. Wij kunnen voor u de uitwerking van het project verzorgen waarbij we uw wensen en eisen omzetten in concrete plannen. Bij projectvoorbereiding kunt u denken aan het doen van een bouwkundige opname, het opstellen van een werkomschrijving of bestek, het maken van materiaal- en kleurenstaten en het uitwerken van bouwtechnische oplossingen.

 

CALCULATIES

Om een goed inzicht te verkijgen van de verwachte bouwkosten verzorgt DHBouw ramingen voor uw (ver)bouwproject. Op basis van de aanwezige tekeningen, werkomschrijving e.d. kan DHBouw een reële kostenraming maken, zodat u in een vroeg stadium de te verwachten kosten globaal inzichtelijk heeft en bijvoorbeeld naar de bank kunt gaan als onderlegger voor de financiering van uw bouwplannen. Daarnaast kunt u DHBouw inschakelen voor een onafhankelijke beoordeling van (ver)bouwoffertes die u ontvangen heeft. Ook heeft DHBouw jarenlange ervaring in het maken van uitgebreide calculaties voor aannemers, desgewenst inclusief het vooraf aanvragen van de benodigde offertes bij diverse onderaannemers.   

 

BOUWBEGELEIDING

Van belang is dat het bouwtraject soepel en volgens plan verloopt. Om dit te bewerkstelligen kan DHBouw tijdens de bouw zorgen voor de begeleiding van het gehele traject. We bewaken de opgestelde planning, het vastgestelde budget en waarborgen de kwaliteit. Hierbij fungeren wij als tussenpersoon tussen de aannemer en de opdrachtgever. Daarnaast controleren wij meer- en minderwerk, leiden de bouwbesprekingen en brengen verslag uit naar de opdrachtgever. Als laatste zorgen wij samen met de aannemer voor de oplevering van het project als alles helemaal gereed is. Kortom: projecttoezicht, begeleiding en kwaliteitszorg in éen. 

 

 

UITVOERING

Naast de rol van DHBouw als bouwbegeleider kunnen wij ook de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwing doen. Als aannemer realiseren wij alle bouwactiviteiten, van het opstellen van de planning tot aan de oplevering. We bieden scherpe concurrerende prijzen, omdat we een kleine organisatie zijn met een vast team aan zelfstandige specialisten en onderaannemers. Daarnaast hechten we veel waarde aan persoonlijke service (altijd directe communicatie), kwaliteit (met een scherp oog voor detail) en een strakke planning.